Tilbake
Sigrun E. Fostad
Sigrun E. Fostad
Sigrun E. Fostad
Sigrun E. Fostad
Sigrun E. Fostad
Sigrun E. Fostad
Sigrun E. Fostad
Sigrun E. Fostad

Internasjonalt

Voksenpedagogisk senter stiller også dette skoleåret med et tiltak for kommunens 2.trinnselever. Pga endringer ved senteret, blir opplegget mindre omfangsrikt i år enn tidligere år.


Elevene ved Voksenpedagogisk senter kommer fra ulike land som for eksempel Syria, Eritrea, Thailand og ulike arabiske land. Elevene får bli kjent med andre kulturer gjennom fortelling, bilder, dans, lek og andre aktiviteter.

Også i år inviteres 2.trinnselevene til å vise fra noe fra egen kultur. Det kan være en sang, en lek eller annet elevene selv/skolen blir enige om på forhånd. Skolen melder inn hva elevene bidrar med SENEST 1.OKTOBER.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Fauske
  • Kunstnere/grupper: Voksenpedagogisk senter
  • Idé/opplegg: I "Internasjonalt", Den kulturelle skolesekken (lokalt tiltak), får 2.trinnselevene møte og bli litt kjent med mennesker og kulturer fra ulike land/områder ved Voksenpedagogisk senter. Nasjonalitetene de møter, varierer noe fra år til år. Et tiltak fullt av spennende opplevelser!

Publikumskommentarer