Tilbake

Varsku! Markens Grøde

Markens grøde – En skriveworkshop

I fjor var det 100 år siden Markens grøde ble utgitt. Knut Hamsun fikk Nobels litteraturpris for romanen i 1920.

I denne drama -  og skriveworkshopen inviteres elevene inn i Markens grødes romanunivers. Gjennom fortelling, skriveøvelser, dilemmaer og rollespill undersøker vi sentrale problemstillinger i Markens Grøde sett fra en av hovedpersonene;  Ingers perspektiv.

Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.

Opplæringens verdigrunnlag: 

1.2 Identitet og kulturelt mangfold
1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Tverrfaglige temaer:​​​​​​​
​​​​​​​2.5.3 Bærekraftig utvikling


Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.

Opplæringens verdigrunnlag: 

1.2 Identitet og kulturelt mangfold

Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper tilhørighet til samfunnet. Elevene skal lære å kjenne de verdiene og tradisjonene som bidrar til å samle menneskene i landet.

1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen.


Tverrfaglige temaer:​​​​​​​

2.5.3 Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Hamsunsenteret
  • I samarbeid med: Hamsunsenteret

Om kunstner / utøver / gruppe

Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch

Publikumskommentarer