Tilbake
Brage Thomassønn Johansen
Kamilla Sajetz Mathisen

Berg og båre (Kamilla Sajetz Mathisen og Maja Zakariassen)

Hvilke skapninger skjuler seg i bølgene? Hvem er Marmælen, Draugen og Hafgufa, og hva gjør du hvis du møter dem? En hel mytologi som for et par generasjoner siden var en selvfølgelig del av hverdagen langs hele norskekysten, er i ferd med å lide en stille død.

Sammen med elever og lærere langs kysten vil vi drive et gjennopplivingsprosjekt av vår marine mytologi. Ut i skolen tar vi med oss Havhuldrefolket og de andre skikkelsene som ikke lenger er synlige for oss. Vi vil fortelle dere alt vi vet om alle dem som vi før kunne se, men som ingen har sett på mange år. Sammen med dere har vi lyst til å fortsette fortellingene. Er havskapningene virkelig blitt borte? Hvor gjemmer de seg? Hvordan forholder de seg til dagens mennesker, og dagens utfordringer?

Og ikke minst vil vi finne ut hvordan de ser ut. Gjennom billedkunst, figurer og teater skal vi vekke til live hamskiftere og levende døde. Og for alt du vet finnes det ei usynlig øy ute i havet rett ved der du bor!

Berg og Båre er et større samarbeidsprosjekt mellom DKS Nordland, sceneinstruktørordningen i Nordland v/ Maja Zakariassen og billedkunstner Kamilla Sajetz Mathisen. Prosjektets mål er å løfte fram, bevare og aktualisere den nordnorske mytologien, eller kystmytologien. Denne turneen og verkstedet er prosjektets pilot.

Lærerveiledning

Last ned:
Ressurshefte Berg og Båre

Læreplanmål

Generell del av læreplanen

Det skapende mennesket

  • Den tredje er vår kulturelle tradisjon, knytt til menneskeleg formidling ved kropp og sinn, i idrett, kunst og handverk, i språk og litteratur, i teater, song, musikk og dans. Denne tradisjonen sameinar innlevingsevne og uttrykkskraft. Elevane må utvikle gleda ved det vakre både i møte med kunstnarlege uttrykk og ved å utforske og utfalde eigne skapande krefter. Alle bør få sjansen til å erfare både det kav det kan koste og den hugnad det kan hyse å gi kjensler form, tankar uttrykk og kroppen pårøyning. Det gir også teft for eige talent, der alle kan finne noko dei kan meistre og overraske seg sjølve med. Å øve tame, for både kunst og sport, gir sans for disiplin, syn for eige verd og verdsetjing av andres innsats. Å meistre gjennom strev, å øve følsemd og evne til å uttrykkje kjensler kan ein oppnå både i leik og virke, i glede og alvor.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/generell-del-av-lareplanen/det-skapande-mennesket/

Bruk forestillingen til  å forsterke arbeidet med følgende kompetansemål:

Norsk etter 7. trinn

  • opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Kamilla Sajetz Mathisen og Maja Zakariassen
  • Produsent: DKS Nordland
  • I samarbeid med: Sceneinstruktørordningen i Nordland

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer