Tilbake

Filmhjelp.no

En workshop hvor elevene får være med på en reise fra idé til ferdig film. Det starter med filmteori før elevene produserer sine ideer. Som så filmatiseres og redigeres før det avsluttes med visning av filmen.

I løpet av kurset vil vi ta for oss de mest grunnleggende trekkene ved filmarbeid og tar elevene med på en reise fra ide til ferdig produkt. Filmhjelp.no er en støtteside for ungdom om filmproduksjon og siden vil bli brukt aktivt under verkstedet.

Verkstedet er delt i fire deler, fordelt utover 4 skoletimer. Vi starter med et foredrag hvor vi gir elevene en innføring i filmteori og ideskaping. Elevene setter så i gang med å skape sine filmideer som de så tegner storyboard til. Da det er gjort er det klart for filming. Elevene blir delt opp i filmteam og går ut og realiserer filmideene sine. Etter dette er det klart for redigering. Elevene redigerer filmene, enten på egne maskiner eller på maskiner vi har med. Til slutt er det klart for premiere. Vi viser da dagens produserte filmer på storskjerm før vi takker for oss. 

Gjennom workshopen bruker vi aktivt hjemmesiden vår, www.filmhjelp.no

Læreplanmål

Bruk verkstedet til å forsterke arbeide med kompetansemål i kunst og håndverk:

Etter 10. årstrinn

 • tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidler
 • vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill

Fra <https://www.udir.no/kl06/KHV1-01/Hele/Kompetansemaal/etter-10.-arstrinn>

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
 • Kunstnere/grupper: Altermark Teater
 • Idé/opplegg: De siste fem årene har Filmhjelp.no produsert over 5000 filmer sammen med elever fra hele landet.Premiss
  Premisset for filmhjelp.no og denne turneen er at alle skal kan lage film med det utstyret de selv har evt. får lånt. Hjemmesiden er bygd opp med tanke på at en mobiltelefon er det eneste elevene har tilgjengelig Vi ønsker å vise elevene hvordan de kan lage film uten at det skal koste dem noe.Måloppnåelse
  I det vi forlater skolene vil elever og lærere sitte igjen med nyttig kunnskap om film og filmproduksjon og hvor enkelt det kan gjøres. Vårt mål er å senke terskelen for å komme i gang med å bruke film i skolehverdagen og å gjøre det enklere å bruke film i alle fag. Gjennom kurset gir vi også skolene en hjelpende hånd med måloppnåelse innen digital kompetanse.
  Gjennom flere år i den offentlige skolen, både grunnskole og videregående og både som lærere og utøvere har vi sett at det står dårlig til med den digitale kompetansen. Gjennom dette kurset hjelper vi skolene til å ta det viktige første skrittet inn i den digitale jungelen gjennom å bruke film og filmkunst som virkemiddel. Vi har merket et stort engasjement i fra skoler etter at vi har vært på besøk hos dem og ser hvordan filmarbeidet tar seg opp, både hos elevene, men også hos
  skolen som institusjon. Terskelen for å bruke film i alle fag blir senket og dette er viktig.

Om kunstner / utøver / gruppe

Andreas Altermark.Regissør Utdannet dramapedagog Jobbet på Firda VGS som dramalærer Medeier i produksjonsselskaper Morrdi Produksjoner Turnert i DKS med flere produksjoner siden 2008.

Geir Mangne Pedersen. Forfatter med hovedvekt på teater ogskjønnlitteratur. Blir jevnlig spilt i Norge, Danmark og Tyskland. Siste satt opp i regi av Amnesty i flere land i Sør-Amerika Medeier i produksjonsselskaper Morrdi Produksjoner

Stian Fagerlid. Kameraoperatør Utdannet innenfor film og TV fra Lillehammer Jobbet på Firda VGS som medielærer.

Bjørn Anders Nymoen. 1996- 2016: Tilrettelegger for film- og TVproduksjoner i Arktis (NRK, National Geographic, BBC, SDW, ARTE) 2006- 2010: Tekniker lys, grip, kamera hos Norsk Filmstudio AS, Jar . 2010- 2016: Frilans klipper, film.


Publikumskommentarer