Tilbake

Uprisen

Uprisen er ungdommens egen kåring av årets beste ungdomsbok. Hvert år deltar rundt 900 ungdommer i kåringen. Kåringen har tre ledd.

Uprisen deles ut under Norsk Litteraturfestival i mai. Prisen administreres av Foreningen !les i samarbeid med Norsk Litteraturfestival  og Den kulturelle skolesekken.

Kåringen går over et helt skoleår og involverer 900 ungdommer. I kåringens siste fase leser sju utvalgte niendeklasser de fem nominerte bøkene og kårer en vinner. Sju fylker, og for første gang er Nordland med og  har en av disse eksklusive plassene. Og i kåringen av årets beste ungdomsbok 2019 deltar altså 9. klasse fra Straumen skole.

Som juryklasse får de bøker og lydbøker tilsendt. Disse skal de fordype seg i og diskutere. Læreren skal på seminar i Oslo. Klassen får to til tre besøk av kritikerfadder, og det hele munner ut i klassetur til Norsk litteraturfestival på Lillehammer i mai 2019, der årets ungdomsbok kåres.

Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.
Kjerneelementer:

1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet

1.6 Demokrati og medvirkning

Tverrfaglige temaer:
​​​​​​​2.5.2 Demokrati og medborgerskap

1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet

Kritisk tenkning og etisk bevissthet er både en forutsetning for og en del av det å lære i mange ulike sammenhenger, og bidrar til at elevene utvikler god dømmekraft. Praktisk yrkesutøvelse og kunstnerisk arbeid krever også evne til å reflektere og gjøre vurderinger.

1.6 Demokrati og medvirkning

Opplæringen skal fremme oppslutning om demokratiske verdier og demokratiet som styreform. Den skal gi elevene forståelse for demokratiets spilleregler og betydningen av å holde disse i hevd. Å delta i samfunnet innebærer å respektere og slutte opp om grunnleggende demokratiske verdier som gjensidig respekt, toleranse, den enkeltes tros- og ytringsfrihet og frie valg. Demokratiske verdier må fremmes gjennom aktiv deltakelse i hele opplæringsløpet.

2.5.2 Demokrati og medborgerskap

Opplæringen skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter til å møte utfordringer i tråd med demokratiske prinsipper. De skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter. De skal øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet.Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune

Publikumskommentarer