Tilbake

Samiske dager 2020. Bygdetunet

SAMISKE DAGER planlegges gjennomført etter mal fra vår 2019. Gjennomføring forutsetter økonomisk tilskudd. Endringer kan komme, både i fht innhold og tid/sted.


INFO FRA 2019

Staaloe har gjennom tidene vært menneskets verste fiende og livretten hans er små barn, derfor skjulte samene boplassen så godt de kunne og barna lærte seg å røre seg stille i terrenget.Staaloe ser dårlig, men hører desto bedre, han er stor og sterk, men ikke særlig smart.  Staaloe-fortellingene har blitt brukt i generasjoner som en del av barneoppdragelsen og historiene ender med at menneskene overlister Staaloe på et eller annet vis.


Forestillingen om Staaloe er en samproduksjon mellom den sørsamiske bokbussen Gærjah og Åarjelhsaemien Teatere AS.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Fauske

Publikumskommentarer