Tilbake

Det skal ikke ofres - Narviksenteret

9.april 1940 angripes en rekke steder i Norge av Nazi-Tyskland. I Nord-
Norge fører 62 krigsdøgn til at 8500 mennesker mister livet, 64 skip går
ned og 86 fly styrter. I begynnelsen av juni kommer meldingen om at
allierte styrker trekker seg ut av Norge for å kjempe mot nazistene
andre steder i Europa.

10.juni 1940 overgis befolkningen og landet til
okkupasjonsmakten – en femårig tysk okkupasjon er i gang. Samtidig målivet gå videre.

Hvilke tilpasninger må enkeltmennesker gjøre når de tvinges til å leve
under en fremmed okkupasjonsmakt? Hvilke vanskelige valg konfronteres de
med? Elevene introduseres til temaet "Andre verdenskrig i Nord-Norge" og
enkelthistorier fra regionen gjennom bilder, dokumenter og gjenstander
fra Narvik Krigsmuseums rikholdige og unike samling.

Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.

Opplæringens verdigrunnlag: 

1.1 Menneskeverdet
1.6 Demokrati og medvirkning

Tverrfaglige temaer:
2.5.2 Demokrati og medborgerskap


Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.

Opplæringens verdigrunnlag: 

1.1 Menneskeverdet
Menneskerettighetene har sitt grunnlag i menneskeverdet og er en viktig del av fundamentet for rettsstaten.

1.6 Demokrati og medvirkning
Skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering. Skolen skal også skape respekt for at mennesker er forskjellige, og elevene skal lære å løse konflikter på en fredelig måte.

Tverrfaglige temaer:

​​​​​​​2.5.2 Demokrati og medborgerskap
Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. 
​​​​​​​Gjennom arbeidet med temaet skal elevene lære hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og vedlikeholdes.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • I samarbeid med: Narviksenteret

Om kunstner / utøver / gruppe

Ann Kristin Kristensen jobber som formidler ved Narviksenteret, og har tidligere
jobbet som lektor i VGS. Fjerde år på rad hun er på turne via DKS, får
svært gode tilbakemeldinger fra både elever og lærere. God didaktiker,
fengslende historieforteller, engasjerende og entusiastisk

Publikumskommentarer