Tilbake
André Soltvedt
Mangschou forlag
Mangschou forlag

Krim for ungdom!

Med utgangspunkt i spenningsbøkene SNATCH og GAMER fortel forfattar Tor Arve Røssland om korleis desse to bøkene blei til. Korleis han brukte si latterleg omfattande erfaring med dataspel då han skreiv GAMER. Og korleis han mentalt måtte bli ein skurk for å skrive SNATCH. To erfaringar han ikkje ville vere forutan.

Når det gjeld GAMER, tar forfattaren opp problemstillingar rundt dataspeling og høyrer elevane sine erfaringar med dette.

Når det gjeld SNATCH, går han inn på det moralske dilemmaet som hovudpersonane er i: Kor langt ville du gått for å hjelpe dei du er glad i? Ville du blitt kriminell om det var siste utveg? Kvifor likar vi å lese om slike ting vi aldri ville gjort i verkelegheita?

Bøkene har korte setningar, slik at dei er lette å lese.

Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.

1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang
1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.

Opplæringens verdigrunnlag: 

1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.

1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet

Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet.

Hvis ny innsikt skal vokse fram, må etablerte ideer granskes og kritiseres med teorier, metoder, argumenter, erfaringer og bevis. 

Tverrfaglige temaer:

2.5.1 Folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Tor Arve Røssland
  • Idé/opplegg: Tor Arve Røssland

Om kunstner / utøver / gruppe

Tor Arve Røssland har turnert mykje i DKS med andre produksjonar. Han har utdanning innan litteratur/film/mediefag. Sidan debuten i 1999 har han gitt ut 12 bøker for barn og unge.

Publikumskommentarer