Tilbake
Erika Hebbert

Påvirka

Vi tror gjerne at oppfatninga av hvordan vi vil se ut kommer innenfra. Likevel er det slik at de fleste skifter stil til samme tid i takt med mote. "Påvirka" tar sikte på å bevisstgjøre målgruppen om påvirkningen vi blir utsatt for gjennom media og hvordan denne fører til trange - til dels umulige - normer for utseende.

Filmskaper Emilie Blichfeldt viser sin film «How do you like my hair?», en personlig historie som på humoristisk og varmt vis viser oss at skjønnhet kan være så mye mer - og så annerledes - enn det vi forventer.

Ved å ta utgangspunkt i sitt eget ønske om å påvirke vil Blichfeldt vise hvordan vi er under en konstant strøm av påvirkning fra media. Hun argumenter for at dersom man ønsker å nærme seg frie og selvstendige valg, må man bli bevisst denne påvirkninga og forholde seg kritisk til den. Hun vil vise fram hvordan markedsføring fra utseendeindustri og strømmen av bilder fra underholdningsindustri understøtter hverandre og drar i samme retning. Hun vil særlig ta opp influencernes, og instagrammernes rolle.

«How do you like my hair?» vant kritikerprisen på den norske kortfilmfestivalen i Grimstad i 2014. Filmen vant også prisen «Der grosse Klappe», på DOX! i Duisburg: En pris for politisk dokumentar for ungdom, kåret av en ungdomsjury.

Merk: eksakte turnédatoer vil komme på et senere tidspunkt. DKS Nordland tar direkte kontakt med skolene dette berører.

Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.
Opplæringens verdigrunnlag: 
1.2 Identitet og kulturelt mangfold
1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet
1.6 Demokrati og medvirkning

Tverrfaglige temaer:
​​​​​​​2.5.1 Folkehelse og livsmestring
2.5.3 Bærekraftig utvikling 

1.2 Identitet og kulturelt mangfold
(..)  I en tid der befolkningen er mer sammensatt enn noen gang, og der verden knyttes tettere sammen, blir språkkunnskaper og kulturforståelse stadig viktigere.

1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet
(..) Opplæringen skal skape en forståelse av at metodene for å undersøke virkeligheten må tilpasses det vi ønsker å studere, og at valg av metode påvirker det vi ser.
(..) Kritisk tenkning og etisk bevissthet er både en forutsetning for og en del av det å lære i mange ulike sammenhenger, og bidrar til at elevene utvikler god dømmekraft.

1.6 Demokrati og medvirkning
(..)  Å delta i samfunnet innebærer å respektere og slutte opp om grunnleggende demokratiske verdier som gjensidig respekt, toleranse, den enkeltes tros- og ytringsfrihet og frie valg. 
(..) Når elevenes stemme blir hørt i skolen, opplever de hvordan de selv kan ta egne bevisste valg.

​​​​​​​2.5.1 Folkehelse og livsmestring
(..) Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv.

2.5.3 Bærekraftig utvikling 
(..) Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Emilie Blichfeldt
  • Produsent:  Nordland fylkeskommune/ Steinar Pleim - Buskerud fylkeskommune/ Mette Indrehus
  • Idé/opplegg: Emilie Blichfeldt

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer