Tilbake
Francois Auguste Biard. NNKM
Kåre Kivijarvi - Nordnorsk kunstmuseum
Francois Auguste Biard.
Nordnorsk Kunstmuseum
Nordnorsk Kunstmuseum

Arktiske historier – Blikk på «Nord»

Hva er «Nord»? Er bildene av ditt «Nord» det samme nord som presenteres i kunst, media og reklame?

Hvordan fremstilles land, folk og kultur i nord av folk utenfra, og hvordan presenterer vi oss selv? Hvordan var den historiske og hvordan er fremstillingen i dag? Hvor mye er overlevde myter og hva er virkelighet?

Formidlingsprosjektet er på to timer. Det er inspirert av den vitenskapelige ekspedisjonen La Recherche som reiste gjennom Nord-Norge og Arktis i perioden 1838-1840. Den franske kunstneren François-Auguste Biard skildret og dokumenterte gjennom malerier det «Nord» som ekspedisjonen møtte. Biard hadde malt bilder av nord før ekspedisjonen. Men da var det kun en ide om nord han malte, siden han ikke hadde vært der selv.

Den første timen får elevene et performativt foredrag hvor det legges opp til samtaler og aktivt engasjement mellom elevene og formidler. Med forskjellige tematikker utfordres, oppfordres og trenes elevene til refleksjon og kritisk tenkning rundt «Nords» identitet. Hvordan har andres blikk fra utsiden og våre blikk fra innsiden over tid påvirket hvordan vi ser på «Nord»?

Andre time fortsetter med et collageverksted. Her får elevene selv muligheten til å uttrykke deres egen stemme igjennom et visuelt språk (collage) og tekst med fortellinger om «Nord» sett fra ungdommens blikk og virkelighet. Elevenes collager og tekster presenteres på en felles Instagram-side for Arktiske historier sammen med alle de andre klassene fra Finnmark, Troms og Nordland som har deltatt.


Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.
Opplæringens verdigrunnlag:
1.2 Identitet og kulturelt mangfold
1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet

Tverrfaglige temaer:
​​​​​​​2.5.3. Bærekraftig utvikling

1.2 Identitet og kulturelt mangfold
(..)Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper tilhørighet til samfunnet. Elevene skal lære å kjenne de verdiene og tradisjonene som bidrar til å samle menneskene i landet.

1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet
(..)Opplæringen skal skape en forståelse av at metodene for å undersøke virkeligheten må tilpasses det vi ønsker å studere, og at valg av metode påvirker det vi ser.

2.5.3. Bærekraftig utvikling
(..)En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt.
(..)Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Nordnorsk Kunstmuseum
  • Produsent: Nordnorsk Kunstmuseum / Davvi Norgga Dáiddamusea

Publikumskommentarer