Tilbake

Bydyra

Bydyra er et musikalprosjekt av Tusmørke, i samarbeid med Aktivitetsskolen Nordstrand i Oslo. Musikalen er i to deler, der vi følger Ekornet, Grevlingen og Kråka på vei fra villmarka til storbyen.

Treet de bor i blir hugget ned av menneskene, så dyra flytter til byen. Det er ikke så lett å finne seg til rette, og dyra oppdager at de ikke er de eneste husløse i menneskenes verden. Dyra tilpasser seg og finner seg et nytt hjem i parker og bakgårder. Det viser seg at menneskenes by, plassert oppå naturen, ikke er trygg for naturens egne luner. Når vannet stiger og byens underjordiske elver kommer opp i dagen, er ikke betongen og asfalten så sterk som den ser ut. Storbyen blir på nytt en villmark.

Musikken fra de to musikalene kom på plate 10. november 2017 på Karisma Records. På Miniøya fremfører Grevlingen, Kråka, Ekornet og Signekjerringa et utvalg av sangene, med et dramatisk sammendrag av handlingen. 

facebook.com/Tusmorke

Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.

Opplæringens verdigrunnlag: 
​​​​​​​1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang
1.5 Respekt for naturen og miljøbevissthet
2.5.3 Bærekraftig utvikling

Opplæringens verdigrunnlag: 

1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

For de yngste barna i skolen er lek nødvendig for trivsel og utvikling, men også i opplæringen som helhet gir lek muligheter til kreativ og meningsfylt læring. Kunst og kultur omfatter mange skapende og kreative fagområder, som påvirker både våre fysiske omgivelser og samfunnsutviklingen. Vår estetiske sans utvikles i møte med ulike kulturelle uttrykk, og de bidrar til å løfte fram nye perspektiver. Kunst- og kulturuttrykk har også betydning for den enkeltes personlige utvikling. Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen.

1.5 Respekt for naturen og miljøbevissthet

Elevene skal utvikle bevissthet om hvordan menneskets levesett påvirker naturen og klimaet, og dermed også våre samfunn. Skolen skal bidra til at elevene utvikler vilje til å ta vare på miljøet.

Barn og unge skal håndtere dagens og morgendagens utfordringer, og vår felles framtid avhenger av at kommende generasjoner tar vare på kloden.

2.5.3 Bærekraftig utvikling

Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Tusmørke

Publikumskommentarer