Tilbake

Snapjazz

Hva vil det si å improvisere? Hva er jazz?

Marius, Are og Peder har spilt sammen i mange år, men nå har de lyst til å prøve noe helt nytt. Vi kan love en nyskapende jazzkonsert med tre dyktige utøvere og elsker improviasjon og å spille konserter for barn i alle aldre.

Produksjonen er under utvikling, så her kommer det mer info etter hvert.

Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.

Opplæringens verdigrunnlag: 
1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang
Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen.

NB. Forestillingen er under utvikling, så her kan det komme endringer.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Are Rosseland, Peder Simonsen, Marius Gjersø
  • Produsent: Mette Jordahl-Broback

Publikumskommentarer