Tilbake

Vår forestilling om Sara (Teater Grimsborken)

En tidlig morgen, hvor kulda er så fuktig og klam, at den kryper inn i marg og bein, hvor det eneste man har lyst til, er å trekke dyna over hodet og stenge verden ute høres det et skrik. Sara er borte! Vår forestilling om Sara er en rørende historie om en glad og harmonisk jente, som nesten mister livet på grunn av mobbing. Forestillingen kommer hverken med pekefingre, eller med løsninger, men setter søkelyset på hvordan mobbingen påvirker Sara, og på hvor vanskelig det er for foreldrene å gjøre noe. Vår forestilling om Sara er støttet av Institusjonen Fritt Ord, Fond for Utøvende Kunstnere og Norsk Skuespillerforbunds Fond for Frilansere.

Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen under Opplæringens verdigrunnlag:  menneskeverdet, kritisk tenkning og etisk bevissthet samt  terrfaglige temaer: Folkehelse og livsmestring


Opplæringens verdigrunnlag: 

1.1 Menneskeverdet

Menneskerettighetene har sitt grunnlag i menneskeverdet og er en viktig del av fundamentet for rettsstaten. De bygger på universelle verdier som gjelder for alle uansett hvem de er, hvor de kommer fra, og hvor de befinner seg. Barnekonvensjonen er en del av menneskerettighetene og gir barn og unge et særlig vern. 

Mennesker er sårbare og feilbarlige. Tilgivelse, nestekjærlighet og solidaritet er nødvendig for at mennesker skal vokse og utvikle seg. Den enkeltes personlige overbevisning og samvittighet skal tas på alvor slik at alle kan tenke, tro og ytre seg fritt. Elevene skal selv bidra til å ivareta menneskeverdet og reflektere over hvordan de kan forhindre at det krenkes.

1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet

Etisk bevissthet er å veie ulike hensyn mot hverandre og er nødvendig for å være et reflektert og ansvarlig menneske. Opplæringen skal utvikle elevenes evne til å foreta etiske vurderinger og gjøre dem fortrolige med etiske problemstillinger.

Tverrfaglige temaer:​​​​​​​

2.5.1 Folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Om utøvere og produsenter

Norsk scenekunstbruk
  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Teater Grimsborken

Om kunstner / utøver / gruppe

Teaterkompaniet ble etablert i 1998 under ledelse av Peder Opstad. Kompaniet kombinerer tekst med et stort fysisk uttrykk, og tilbyr egenproduserte forestillinger til barn, unge og voksne. Forestillingene er mobile, teknisk sett enkle og spilles der du er! Teater Grimsborken tilbyr workshops i fysisk teater og improvisasjon. http://www.grimsborken.no

Publikumskommentarer

Det var gøy og spennende. 👍🏻👍🏻 Tusen takk for skuespillet.Publisert av: William sk (klasse - Susendalopverksenter) – 7.11.2019 9:59
Jeg synes det var spennende, artig og at det passer for barn i vår alder. Jeg ble ganske Engasjert.Publisert av: Aksel (klasse - Susendal oppvekstsenter ) – 7.11.2019 9:59
Jeg synes det var en bra forestilling. Jeg ble ganske engasjert og synes dere er gode  Skuespillere. Publisert av: Elias (klasse - Susendal oppvekstsenter) – 7.11.2019 9:59
Jeg synes det var artig når dere snakket om kjæreste.Publisert av: Samuel (klasse - Susendal opvekstsenter) – 7.11.2019 9:59
Dere holdet oppmerksomheten min oppe gjennom hele skuespillet. Det var en veldig rørende historie, når man vet at sånne ting skjer i virkeligheten. Jeg elsket innlevelsen deres i historien, føltes som det skjedde på ekte. Publisert av: Pernille (klasse - Susendal Oppvekstsenter) – 7.11.2019 10:00
Det var et bra skuespill.  Særlig når de sat i båten og fisket. Men jeg synes det var dumt at vi ikke fik vite- Hvordan det gikk.Publisert av: Ånund (klasse - Susendal oppvekstsenter) – 7.11.2019 10:00
Jeg synes det var en bra forestiling det som var gøy var når Sara sa puller. Og jeg ble lit trist. Publisert av: Odil (klasse - Susendal oppveksenter) – 7.11.2019 10:00
Jeg synes at forestillingen var veldig bra. Fordi at dere viste veldig bra følelsene dere hadde. Og jeg synes at de fikk oppmerksomheten hele tiden, og det var artig og følge med. Og de levde seg godt inn i rollene de hadde. Publisert av: Mama Kristin (klasse - Susendal oppvekstsenter ) – 7.11.2019 10:01
Jeg syntes det var bra at det var fokus på følelser og at dere viser at mobbing ikke er greit. Det at dere hadde fortellere tror jeg gjorde det mer spennende som i en bok, og lettere å forstå hva de tenkte og hva de gjorde. Publisert av: Lovise (klasse - Susendal oppvekstsenter) – 7.11.2019 10:01
Jeg syntes det var en veldig bra forestilling, fordi dere levde dere veldig inn i rollen. Jeg føler  Også det kunne skjedd i med noen i den aldersgruppen. Publisert av: Mari (klasse - Susendal oppvekstsenter ) – 7.11.2019 10:02