Transport av elever

DKS Nordland dekker utgifter til skyss av elever i forbindelse med produksjonene som sendes ut via fylkeskommunen.

Skolen/kommunen er selv ansvarlig for bestilling av transport til de oppsatte forestillingene. Alle bestillinger av transport der DKS Nordland skal dekke utgiftene foregå via bruk av rekvisisjon/reisebestillingsskjema. 

NB: Ved produksjoner i regi av den lokale skolesekken er det kommunen selv som dekker utgifter til skyss.

Fakturadresse
Den kulturelle skolesekken
Nordland fylkeskommune
Fylkeshuset
8048 BODØ

For e-faktura
Org nr: 964982953
IBAN: NO7547504025000
Swift:SNOWNO22

Faktura merkes: 550160, prosjektnummer og att.id.