Evaluering

For at alle ledd i DKS Nordland skal fungere optimalt er det viktig med en evaluering og tilbakemelding på hva som fungerer godt på turné og hva som kan bli bedre. 

Send dine kontaktpersoner i DKS Nordland en tilbakemelding på epost/post og gjerne benytt deg av vårt tilsendte evalueringsskjema.

Her ber vi om erfaringer fra formidlingen du har gjennomført, mottagelse på skolene og en liten oppsummering på hvordan det er å være utøver i vårt fylke.

Evalueringsskjema - lenke til evalueringskjema