Om DKS Nordland
DKS er en nasjonal satsning som skal bidra til at alle skoleelever i grunnskolen og i videregående skole får et profesjonelt kunst- og kulturprogram av høy kvalitet. 

DKS skal også være en arena der barn og unge får utfordret sin kreativitet, og den skal medvirke til å realisere skolen sine mål slik de kommer til uttrykk i den generelle delen i læreplanverket og i de ulike læreplanene.

Elevene og skolen skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kulturuttrykk av alle slag. Vi skal ha et variert og relevant program innenfor de fem ulike uttrykkene scenekunst, film, musikk, litteratur og visuell kunst. [SE FOLDEREN "Skole+DKS=Sant"]

Nordland
Nordland er et langstrakt fylke og har 43 kommuner. Av disse er det mange øykommuner.

Den fergefrie avstanden fra sør til nord er Bindal - Andøy, på 850 km

Vi har 220 grunnskoler med tilsammen 28.000 elever og 16 videregående skoler med tilsammen 9.000 elever.