Kulturtanken - DKS Norge

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er Kulturdepartementets egen etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen. Kulturtanken har derfor det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), som er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge.

Kulturtanken ble etablert i 2016, som et resultat av at Rikskonsertene i 2015 fikk et nytt og utvidet mandat, nytt navn og nye oppgaver som en nasjonal enhet for alle kunstuttrykkene i DKS. Oppgavene er knyttet direkte til fagområder som skal videreutvikle DKS.

Kulturtanken er en etat under Kulturdepartementet, men arbeidet skjer i nært samarbeid med Kunnskapsdepartementet, som eier arenaen DKS utøves på, nemlig skolen.

Sammen med  DKS-partnerne i fylkeskommuner og kommuner, på skoler og i kunst- og kulturinstistusjoner, vil Kulturtanken åpne dører til kunsten og framtiden for alle barn som vokser opp i Norge - dette er vår visjon og framtidsdrøm.

Les mer om DKS og Kulturtanken