For kommunen

Produksjoner fra DKS Nordland
Produksjonene som skal ut til kommunene fra DKS Nordland blir bestemt i løpet av
januar/februar – da gjøres alle avtaler med utøverne som skal turnere i fylket i
kommende skoleår. Informasjon om hvilke produksjoner som kommer til den enkelte kommune sendes ut til DKS-koordinatoren i kommune – som igjen koordinerer i samarbeid med skolene i henhold til samarbeidsavtalen mellom fylket og kommunene, se eksempel i vedlegget nederst. Har du ikke oversikt over avtalen for din kommune, ta gjerne kontakt med oss i DKS Nordland for å få oversendt den signerte utgaven - dks@nfk.no.  Vi har også lagd informasjon gjennom en [opplæringsfilm om samarbeidsavtalen].

Booking av Lokaler
Noen av produksjonene fra DKS Nordland krever bestemte lokaler (kino, Kulturhus, kunstforening, etc.). Når det er tilfelle tar vi kontakt med DKS-koordinatoren der det gjelder og ber de booke egnede lokaler.

Skyss
I de tilfelle DKS Nordland dekker skyss til de oppsatte forestillingene/formidlingene vil dette blir oppgitt i tunéplanen for de produksjonene det gjelder.  Skolene/kommunen må benytte reisebestillingsskjema for dette.

Oppdatert informasjon
Vi ber DKS- koordinatoren til enhver tid sørge for at vi har korrekte opplysninger som navn, epost og telefonnummer til den personen som er ansvarlig for produksjonene på skolen (Kulturkontaktene) - vi i DKS Nordland er helt avhengige av en kontaktperson på skolen for å få Den kulturelle skolesekken til å fungerere. Det er Kulturkontakten utøverne tar kontakt med i forkant av besøket.

Er det ny DKS-koordinatoren i kommunen er det viktig at DKS Nordland blir informert.

Lokale planer og rapportering
Kommunen har egne DKS-midler som DKS Nordland fordeler til kommunene i Nordland.

DKS-koordinatoren er ansvarlig for at det foreligger en plan for bruk av disse midlene samt at det blir sendt inn en årlig rapport på kommunens egne DKS-tiltak.  

Kommunenes planer gikk ut skoleåret 2015/16 og i forbindelse med ny organisering av Den kulturelle skolesekken nasjonalt, kommer vi tilbake med informasjon om innsending av videre planer.

[Se folderen @Skole+DKS=Sant"]