Brukerveiledning for KSYS

Brukerveiledning for oppdatering av opplysninger i KSYS (Informasjon- og logistikksystem for kulturformidling).
Hver kommune og hver skole har sin egen side i KSYS.
Fra høsten 2017 er kommunene og skolene selv ansvarlig for å holde skole og kommuneopplysninger oppdatert i KSYS slik at disse opplysningene som er viktig for samarbeidet - og dialogen mellom skolen og DKS Nordland til enhver tid er gjennomgått.

Man må være registrert bruker med navn og epost for å logge inn/få tilgang til denne siden. Du finner også "Logg inn" øverst i meny- feltet.DKS-koordinator og kulturkontakten(e) ved skolen er automatisk lagt til som brukere, dersom dette ikke er tilfelle, ta kontakt med DKS Nordland så fikser vi dette.

Skolen/kulturkontakt kan også legge til flere brukere hvis det er hensiktsmessig. Disse må ikke settes som administratorer.

I lenka finner du en brukerveiledning som viser hva KSYS er og hva du kan gjøre på skolens KSYS-side.
For å få til et godt samarbeid er det viktig at opplysningene er korrekte og vi setter stor pris på at du tar deg tid til å gi oss korrekte opplysninger ved din skole.  

Vi har også utarbeidet opplæringsfilmer hvor også [oppdatering av informasjon i KSYS] er en av filmene