INFORMASJONSFLYT! Kulturkontakten eller rektor bør med jevne mellomrom informere kollegaer; på personalmøte, e-post, skolen sin hjemmeside, internmeldinger, (kultur) oppslagstavle m.m.

MØTER! Vi anbefaler at kulturkontakten og ledelsen ved skolen har faste møter der både fylkestilbudet og de lokale Dks tiltakene blir gjort kjent og diskutert.

GODE RUTINER! Kulturkontakten skal sikre at ting blir gjort, ikke gjøre alt selv. Hver skole bør ha sine rutiner for hvordan de tar imot gjester. Der det er naturlig kan en presentere de for kollegiet på skolen. Enkel servering vil være en god måte å vise gjestfrihet på.