Satser

Vilkår og satser

En ny rammeavtale, ASA 4401, er fremforhandlet av MFO/CREO og KS, og besluttet tatt i bruk for  Nordland fylkeskommune. 

Dagshonorar selvstendig næringsdrivende: Kr 4644,-

Rammeavtalen ASA 4401 gjelder for oppdragstakere, ikke ansatte lønnsmottakere. Selvstendig næringsdrivende  er oppdragstakere og er dekket av rammeavtalen. Selvstendig næringsdrivende sender faktura.

Rammeavtalen gjelder ikke for kulturinstitusjoner med egne tariffavtaler. Pakkepriser kan  benyttes, for eksempel for kulturinstitusjoner og for produksjoner tatt opp i Scenekunstbruket (Scenekunstbrukets priser) og Forfattersentrums priser.
 

Om rammeavtalen

Rammeavtalen er ikke en tariffavtale, men en ASA. (Andre sentrale avtaler)

I KS´ avtalestruktur er en ASA en avtale som regulerer vilkår m.m. for oppdragstakere (ikke arbeidstakere)

Nordland fylkeskommune har vedtatt å bruke rammeavtalen som prinsipp for utstedelse av individuelle avtaler.  Rammeavtalen finner du i lenke overfor, og nedenfor finner justerte generelle vilkår for oppdragsavtaler i Nordland.  Alle punkter i rammeavtalen er ikke med de generelle vilkårene, men reguleres dermed direkte i rammeavtalen.