TONO - musikkrapport

Alle som gjennomfører kulturproduksjoner via DKS Nordland hvor det brukes musikk enten live eller innspilt (unntatt film), skal før honorar utbetales sende inn musikkrapport.

Denne rapporten videresender vi til TONO, slik at all musikk som blir benyttet blir registrert og rettighetshaverne får sine rettigheter oppfylt.

Skjemaet er et Microsoft word-dokument for redigering.
Lagre det som nytt dokument - gjerne en pdf før du sender det i retur til oss til din kontaktperson for turneen.
Vi i DKS Nordland legger ved all annen dokumentasjon som trengs når vi sender over rapporten.

TONO - musikkrapport