Kulturkontakthåndboka

Vi har utarbeidet en håndbok som beskriver DKS-ordningen og rollen og oppgaver som ligger til kulturkontakt-funksjonen.