Elevarrangører/Elevverter/KulturverterSkolene mottar stadig flere kunstnerbesøk utenfra og har i tillegg egne arrangementer, og flere og flere skoler velger å opprette elevarrangører i forbindelse med kunst- og kultur-arrangementer.

Elevarrangører har blitt innført med suksess, ikke bare ved flere skoler i Nordland, men også landet rundt. Disse kan bestå av en fritt sammensatt gruppe eller eksempelvis være representert ved elevrådet. Å være medhjelper til arrangementer som skjer på skolen skaper en form for eierskapsfølelse til det som skal skje og en stolthet i selv å ha hjulpet til i realiseringen av arrangementet.

Kvaliteten i arrangementer enten fra Den kulturelle skolesekken eller skolens egne heves betraktelig ved god tilrettelegging. Dette er et arbeid elever godt kan ta stor del i og hvor lærings- og mestringseffekten er stor. DKS Nordland oppfordrer derfor skoler om å gi elever kompetanse og inspirasjon til arrangøroppgaver.

For mer informasjon, kontakt Stig Løvseth, stilov@nfk.no