Opplæringsvideoer

Som ny kulturkontakt er det mye du må sette deg inn i.
Vi har derfor lagd noen opplæringsvideoer som du kan se på for å få oversikt over noe av det som du bør/skal utføre som kulturkontakt.

Opplæringsvideoene fungerer også fint for deg som har vært kulturkontakt en tid, og du trenger oppfriskning om noen datatekniske oppgaver o.a.

Rektor på skolen kan også bruke disse opplæringsvideoene

Opplæringsvideo 1: Hjemmesiden til DKS Nordland
(Hvordan finner du fram til informasjon)
Ønsker du ikke se hele opplæringsvideoen kan du se kapitler her:
               Kapittel Hjemmesiden innlogging
               Kapittel Hvordan finne din skoles program
               Kapittel Hvilken informasjon finner du i turneplanene
               Kapittel Praktisk informasjon om besøkene til skolen

Opplæringsvideo 2: Kulturkontaktens rolle i DKS Nordland
(Ansvar/oppgaver)
Ønsker du ikke se hele opplæringsvideoen kan du se kapitler her:
               Kapittel Om å være kulturkontakt
               Kapittel Kulturkontakthåndboka
               Kapittel Brukerveiledning KSYS
               Kapittel KSYS app
               Kapittel Transport av elever
               Kapittel Elevarrangører/Kulturverter
               Kapittel Spesielt for videregående skole

Opplæringsvideo 3: Oppdatere informasjon i KSYS
(Om å oppdatere skoleinfo i KSYS)
Ønsker du ikke se hele opplæringsvideoen kan du se kapitler her:
               Kapittel KSYS innlogging til KSYS
               Kapittel KSYS Gi tilbakemelding til DKS Nordland
               Kapittel KSYS Se tilbakemeldinger gitt til DKS Nordland
               Kapittel KSYS Hva skjer av DKS-aktivitet
               Kapittel KSYS Oppdatering av skoleinfo; om skolen
               Kapittel KSYS Oppdatering av skoleinfo; Ukeplaner
               Kapittel KSYS Oppdatering av skoleinfo; Elevtall
               Kapittel KSYS Oppdatering av skoleinfo; Skolens kontaktpersoner
               Kapittel KSYS Oppdatering av skoleinfo; skolens kulturlokaler
               Kapittel KSYS Oppdatering av skoleinfo; skolens lokale skolerute

Opplæringsvideo 4: Samarbeidsavtale mellom kommune og DKS Nordland

Vi har flere opplæringsvideoer på gang, blant annet "Hvordan få god informasjon internt på skolen for å få gode kunstmøter?" (arbeidstittel)

Har du en ide til hva vi kan lage opplæringsvideo om slik at det kan være med på å forenkle din arbeidshverdag?  Ta gjerne kontakt på dks@nfk.no

Du finner DKS Nordlands alle videoer på vår Youtube-kanal