Narvik ungdomsskole

Narvik ungdomsskole

Postadresse:

Besøksadresse: Øvreveien 7, 8516 Narvik

Telefon: 769 12 500 (sentralbord), 915 60 930 (rektor), 91613019 (kulturkontakt)

E-post:ashild.amundsen@narvik.kommune.no, veronica.evensen@narvik.kommune.no (kulturkontakt), orjan.halvorsen@narvik.kommune.no (fung.rektor)

Kontaktperson: Veronica Evensen, 76912533, 91613019, veronica.evensen@narvik.kommune.no

Antall produksjoner: 3

  • Alle
  • VGS

#ME&U (Rom for Dans)

Scenekunst, Trinn: 7-10
Forestillingen #Me&U utforsker spørsmål knyttet til identitet, kropp og relasjoner, og ønsker å bevisstgjøre de unge om egne uttrykk og egne valg. Hvordan ser vi (på) hverandre og hvordan snakker vi til/med hverandre?I kjølvannet av #Metoo, og ikke minst i dagens billed- og delingskultur på sosiale medier, ser vi at de unge trenger verktøy til å snakke om kropp, grensesetting, kjønn og seksualitet, og å sette grenser for hva de ønsker å være med på. Årets nasjonale Ungdatarapport viser dessuten at et stadig økende kroppspress gjør seg gjeldende blant de unge. Sosiale medier og et økende fokus på kropp, trening og kosthold gjør at dette oppleves som stressende, både for gutter og jenter. Forestillingen #Me&U vektlegger dialog, samhandling og toleranse, og synliggjør flere kvaliteter ved det å være ung enn ytre ting som utseende og prestasjon.Vi opplever sterke historier om støtte, svik, utenforskap, sårbarhet, forelskelse, samhold og styrke.

9 grader nord

Musikk, Trinn: 1-VG3
Vi kaller musikken vi spiller progressiv, etnisk musikk, sier Dipha Thiruchelvam. Sammen med storesøsteren Mira,og kompisene Jakob Sisselson Hamre og Jakob Sønnesyn danner hun det som blir omtalt som et av bergensbølgens nye stjerneskudd, 9 grader nord.Musikken byr på en blanding av en rekke ulike sjangre,som baila, flamenco, jazz og karnatisk musikk, men selv beskriver bandet sangene som energiske, mystiske og rytmiske. Eller som Bergens Tidende oppsummerte det: «9 grader nord er ganske enkelt et skikkelig bra band.»Med bare fire låter ute har de spilt et utall konserter og bergtatt publikum i alle aldre på små og store festivaler og konsertscener rundt omkring i Norge.9 grader nord for ekvator finner vi byen Jaffna, påøya Sri Lanka, hvor foreldrene til Mira og Dipha kommer fra. Med instrumenter som blant annet bambusfløyte og cajon tar bandet med publikum på en musikalsk reise nærmere instinktene.

Si ifra

Kunstarter i samspill, Trinn: 8
Du føler  når du blir behandlet uten respekt. Du ser når andre blir behandlet uten respekt.
- Hva kan du gjøre?- Si ifra. Men hva kan du si? Hvordan kan du si det og til hvem? Si ifra er en produksjon kombinert av musikk og skrivekunst basert på musiker Kim Lies egne erfaringer med mobbing på barneskolen. For Kim tok det lang tid før han sa ifra om hvordan han egentlig hadde det på skolen, og først som ung voksen satte han ord på det.- Mye kunne vært annerledes dersom han hadde sagt fra tidligere.Rebekka Brox Liabø er teater- og skrivepedagog  og har lang erfaring med skriveverksteder. Gjennom teknikker fra kreativ skriving og teater skal elevene bli tryggere på å utrykke seg skriftlig og stole på sin egen stemme. Skriveverkstedet skal hjelpe elevene å utrykke seg gjennom å skrive, og dele videre med hverandre. Det er først når vi snakker om det som er vanskelig at vi kan gjøre en forskjell. 
Uttrykksform
Målgruppe
Åpne filter