Hamarøy kommune Voksenopplæringen

Hamarøy kommune Voksenopplæringen

Postadresse: Oppeid, 8294 Hamarøy

Besøksadresse: Hamarøy sentralskole,Oppeid, 8294 Hamarøy

Telefon: 913 34 459 (Anne Reiten (Rektor)), 904 78 377 (Sander Ediassen (Ansvarlig VO)), 938 50 016 (Birgitte Tiller (Avdelingsleder HIS)), 993 51 816 (Yvonne Thomassen (DKS koordinator) - privat), 906 13 538 (Yvonne Thomassen (DKS koordinator) - kontor)

E-post:postmottak@hamaroy.kommune.no, anne.reiten@hamaroy.kommune.no, yvonne.thomassen@hamaroy.kommune.no, sander.ediassen@hamaroy.kommune.no, birgitte.tiller@hamaroy.kommune.no

Kontaktperson: Yvonne Thomassen, 906 13 538, yvonne.thomassen@hamaroy.kommune.no

Antall produksjoner: 1

Åpne filter