Nordland Toppidretts Gymnas (NTG)

Nordland Toppidretts Gymnas (NTG)

Postadresse: Fridtjof Nansens vei, 8003 Bodø

Besøksadresse: Aspmyra Stadion, 8003 Bodø

Telefon: 95490532

E-post:sigols@ntg.no (Rektor )

Kontaktperson: Julie Andreassen, 47955093, julie.andreassen@ntg.no (Kulturkontakt vgs)

Antall produksjoner: 2

  • Alle

"Fanget" - en reise i forbrukersamfunnets tankediktatur - Nordlandsmuseet

Kulturarv, Trinn: VG1
Er du sjef over dine valg eller er du fanget i forbrukersamfunnets diktatur?  Hver dag står du ovenfor mange muligheter og valg, der noen er klokere og mer gjennomtenkte enn andre. Dine valg påvirker andre, men er du klar over hvordan dette egentlig henger sammen? På 1700-tallet gikk vi fra nødvendighetsvarer til forbruksvarer, og i dag er vi helt avhengige av forbruksvarer som stadig må fornyes. Alle medier formidler nye produkter på markedet, og reklamen forteller hvor lykkelige vi kommer til å bli. Er du en slavedriver som opprettholder dette forbruksdiktaturet? Nytter det egentlig at noen få bremser opp?Vi gir deg ingen fasit på vår reise, men et klarere bilde av din rolle i dette spill.

Du må ikke glemme - Nordlandsmuseet

Kulturarv, Trinn: VG1
Ved freden i 1945 ble det ofte brukt utsagn som «Aldri mer 9. april» og «Vi må ikke glemme». Målsetningen her var at vi måtte lære av de grusomme hendelsene som 2. verdenskrig representerte, og at samfunnet skulle arbeide for at slike grusomheter aldri mer skulle skje. Har samfunnet lært? Har vi lært? Har du lært? I Nordlandsmuseets kildemateriale fra 2. verdenskrig finner vi mange eksempler på grusomheter og overgrep, som spesielt rammet krigsfanger fra Sovjetunionen, men også andre grupper. Vi ønsker at elevene skal få bli kjent med dette kildematerialet. Vi vil også introdusere elevene for nyere historisk materiale, med målsetning om at vi aldri må glemme hva som kan hende dersom diskriminering og rasisme får aksept. Du må aldri glemme! 

Åpne filter