Finneid skole

Finneid skole

Postadresse: Tinekliheia 3, 8210 Fauske

Besøksadresse: Tinkeliheia 3, 8210 Fauske

Telefon: 75604130 (Skolen), 75604132 (Rektor (kulturkontakt) ), 91732279 (Rektor (kulturkontakt) mobil)

E-post:finneid.skole@fauske.kommune.no

Kontaktperson: Finneid Oppvekstsenter, 75604131, finneid.skole@fauske.kommune.no, Jan-Åke Storjord, 75604280, jan-ake.storjord@fauske.kommune.no (rektor)

Antall produksjoner: 12

  • Alle

Ordlaboratorium 1

Litteratur, Trinn: 1-3
Ordlaboratorium 01, er en interaktiv forestilling og workshop for barn i småskolealder. Målet med laboratoriet er å stimulere til språkglede og leselyst gjennom leken utforsking av språkets byggesteiner. I laboratoriet er barna selv språkforskere og skaper nye ord.

Ravi

Musikk, Trinn: 1-7
Ravi ær en påpartist såm vi trygt kan kale påpstjærne. Han har vært på tåpn a VG-lista såm bestselgnde plateartist, å ær mest kjent får ”laneplagr” såm Utadæsjælåplevelse å Dødsøt.
"Laneplagr" ær får øvri de vi kaler sangr såm blir spilt åvralt, å helst me melodier såm klistrer sæi til jærnen, så de var ike helt tilfeldi at Ravi ble programledr får enærkå teves program Landeplage.Ravi har åså vært programleder for Idol å Eks Faktor, å når han kåmr til skoln får å spile egne hits er de græit å vite at han kan være ganske morsåm å flink til å fårtele.
Jør dere klare får en utaderesjælopplevelse!

STAR WÅRS med Å (Madam Pysj AS)

Scenekunst, Trinn: 1-7
Når vi leker, er det ikke alltid like enkelt – eller viktig – å holde seg til den originale historien. Og noen ganger kan det bli like bra, eller til og med bedre, om vi blander historiene litt!For hvordan var det nå igjen; minner ikke Star Wars veldig om våre egne, mer tradisjonelle eventyr, med riddere, prinsesser, og skumle slemminger som må overvinnes?På 40 minutter serverer skuespillerne – godt hjulpet av barna selv - en forestilling full av latter og gisp – og masse musikk - som passer like godt for alle, enten de elsker historien Star Wars, eller aldri har hørt den før.Forestillingen er tilpasset DKS etter støtte fra Akershus DKS og praktisk tilrettelagt av Akershus Teater.

Bli kjent med orgelet

Musikk, Trinn: 3
Orgelet er et av de eldste instrumentene vi kjenner – og det er det største musikkinstrumentet. (PS! Orgler kan også være små!). Hvorfor er det orgel i kirkene? Instrumentet kan ikke bæres – vi må oppsøke orgelet der det står.Orgelet er et tangentinstrument med piper. Vi ser på manualene (= tangentene) og ser opp på noen av pipene. Hvor stort er det? Hvor mange piper har det? Hvordan får man lyd i et orgel?  Mekanikken i orgelet. ”Register” – hvor mange forskjellige lyder/register har orgelet? Hvordan høres de ut? I hvilke sammenhenger brukes orgelet? Hva slags type musikk spilles på orgelet til de ulike anledningene?Ralph spiller flere stykker og gir lytte-eksempler, som f.eks. rolig musikk (blant annet til begravelse/ettertanke/meditasjon) eller mer livlig musikk til f.eks. et bryllup. Opp gjennom tidene har det vært mye sang i kirkene – og orgelet har spilt slik at alle vet hvilken melodi de skal synge, hvor fort den skal synges og når man skal begynne og slutte. Når noe begynner eller slutter kan også orgelmusikk brukes (preludium og postludium). Før leken og etter leken.
Organisten kan ha egne konserter. Orgelmusikk kan blant annet brukes som filmmusikk. Elevene ser nærmere på orgelet, hører på orgelet og får være med å utforske lydene i orgelet. Og de får være med å se på noen av orgelets mer ukjente finesser.

Farger, lyd og teater

Annet, Trinn: 3
Elevene deltar i aktiviteter i 3 hovedbolker. Dagen starter med BILDEKUNST. Elevene får kjennskap til primær- og komplementærfargene og fargesirkelen gjennom praktisk(e) oppgave(r).         Andre bolk er viet LYD. Elevene lærer litt om hva lyd er og hvordan den skapes. Informasjon, demonstrasjoner og dialog. På stasjoner får elevene lage lyd på ulike måter.I tredje og siste bolk, får elevene bruke kroppen som instrument. De jobber med TEATER; teaterøvelser, improvisasjon og utforsker kombinasjoner av lyd og bevegelse.                                 Opplegget krever ikke spesielt etterarbeid, men det er naturlig å ha en samtale med elevene i etterkant og la dem reflektere over det de har vært med på. La gjerne elevene gi tilbakemelding via nettsida til Den kulturelle skolesekken! Kulturskolens lærere kan bestilles spesielt til enkeltoppdrag.

Gamle husflidsteknikker

Kulturarv, Trinn: 2
Medlemmene i Fauske Husflidslag har i en årrekke tatt imot kommunens 2.trinnselever på Teletunet og presentert gamle husflidsteknikker for dem som nålefilting, veving, laging av hoppetau og seljefløyte. Husflidslaget stiller med mange hjelpende hender. De serverer også boller (1 pr elev) og saft.Lærerne har ansvaret for elevenes orden og oppførsel. De viser interesse for det elevene skal være med på denne dagen og hjelper til med gjennomføringa av aktivitetene, rulleringa og annet praktisk som måtte dukke opp.
Elevene deles i grupper og rullerer på stasjoner hvor de gjør/ser på de ulike aktivitetene. Elevene får med seg hjem et selvlaget hoppetau og et nålefiltarbeid. De får prøve veving (fellesarbeid) og de får være med/se på hvordan ei seljefløyte blir laget. Seljefløyta blir med hjem - og spilling foregår utendørs!

Identitet

Visuell kunst, Trinn: 4
Temaet «IDENTITET» knyttes i denne sammenheng til elevens måte å uttrykke seg på – i form av ord, bokstaver og enkle tegninger. Elevene skal tegne mange tegninger hver, både med og uten å se på arket; som luft-tegning, blindtegning, croquies, portrett, profil etc. Lærer må være til stede (hele tiden) sammen med elevene, delta aktivt og hjelpe elevene i tillegg til å ha ansvaret for ro og orden.Rita har med seg tegneark og en del blyanter. Skolene bes stille med vanlig A4 kopiark, det dere har av myke blyanter (gjerne 4B, 5B og 6B i hardhet hvis dere har), fargeblyanter, pasteller og det dere har av andre farger.

Internasjonalt

Kulturarv, Trinn: 2
Voksenpedagogisk senter stiller også dette skoleåret med et tiltak for kommunens 2.trinnselever. Pga endringer ved senteret, blir opplegget mindre omfangsrikt i år enn tidligere år.
Elevene ved Voksenpedagogisk senter kommer fra ulike land som for eksempel Syria, Eritrea, Thailand og ulike arabiske land. Elevene får bli kjent med andre kulturer gjennom fortelling, bilder, dans, lek og andre aktiviteter.Også i år inviteres 2.trinnselevene til å vise fra noe fra egen kultur. Det kan være en sang, en lek eller annet elevene selv/skolen blir enige om på forhånd. Skolen melder inn hva elevene bidrar med SENEST 1.OKTOBER.

Jul og juletradisjoner

Kulturarv, Trinn: 1
I et samarbeid mellom Fauske Kommune og Nordlandsmuseet ønsker vi på Fauske Bygdetun elever og lærere velkommen til å være med på en flott og stemningsfull skoledag, der julefeiring og juletradisjoner er tema. Elevene får lære om gamle norske juletradisjoner, spise julegrøt, synge julesanger, gå rundt juletre, støpe julelys, høre julefortellinger m.m.Tidsramma for opplegget er 2,25 timer.​​​​​​​NB!  Husk gode uteklær da blant annet gang rundt juletreet er ute.Lenke til Nordlandsmuseets hjemmeside: https://nordlandsmuseet.no/?id=224379555&Article=89

Kalle og Tralle

Musikk, Trinn: 1-7
Kalle og Tralle er to brødre med alt det fører med seg av konflikter og vennskap. Tralle vil ta vare på forskjellige ting som skal kastes og bygge opp et orkester av det, mens Kalle er mer interessert i å sortere alt i søppelkasser. Det gjennomgående temaet i forestillingen handler om miljø, sortering og gjenvinning. Brødrene har litt forskjellige vinklinger og kunnskaper om hvordan dette skal gjøres.Forestillingen er basert på en tidligere forestilling, «Kalle og Tralle på søpla», og er utarbeidet i samarbeid med IRIS Salten.

Samiske dager 2020. Bygdetunet

Scenekunst, Trinn: 1-4
SAMISKE DAGER planlegges gjennomført etter mal fra vår 2019. Gjennomføring forutsetter økonomisk tilskudd. Endringer kan komme, både i fht innhold og tid/sted.

INFO FRA 2019Staaloe har gjennom tidene vært menneskets verste fiende og livretten hans er små barn, derfor skjulte samene boplassen så godt de kunne og barna lærte seg å røre seg stille i terrenget.Staaloe ser dårlig, men hører desto bedre, han er stor og sterk, men ikke særlig smart.  Staaloe-fortellingene har blitt brukt i generasjoner som en del av barneoppdragelsen og historiene ender med at menneskene overlister Staaloe på et eller annet vis.
Forestillingen om Staaloe er en samproduksjon mellom den sørsamiske bokbussen Gærjah og Åarjelhsaemien Teatere AS.

Visuelle nabolag

Visuell kunst, Trinn: 1-10
Nasjonalmuseets samling består  av vidt forskjellige disipliner som skulptur, arkitekturskisser, møbler, video, kunsthåndverk, foto, grafisk formgiving, maleri, tekstil og industridesign. Men hva skjer når man setter slike ulike kunstneriske utrykk og medier opp mot hverandre i en og samme utstilling, i et nabolag? Visuelle nabolag utfordrer publikum til å utforske uventede møtepunkter mellom kunst, design og arkitektur i en regi som ansporer til nye kunsthistorier. Gjennom ufrivillige likhetstrekk mellom ulike medier eller tematiske kontraster ønsker vi å vise hvordan kunsten fra forskjellige epoker kan speile museets historie og samfunnet vi lever i dag.Kunstnere representert i utstillingen er blant andre Andy Warhol, Peter Opsvik, Hans Gude, Stiletto, Kåre Kivijärvi, Helen & Hard og Per Kleiva. 
Uttrykksform
Åpne filter