Finneid skole

Finneid skole

Postadresse: Tinkeliheia 3, 8210 Fauske

Besøksadresse: Tinkeliheia 3, 8210 Fauske

Telefon: 75604130 (Skolen), 75604132 (Rektor (kulturkontakt) ), 91774074 (Rektor (kulturkontakt) mobil)

E-post:finneid.skole@fauske.kommune.no

Kontaktperson: Finneid Oppvekstsenter, 75604131, finneid.skole@fauske.kommune.no, Jan-Åke Storjord, 75604280, jan-ake.storjord@fauske.kommune.no (rektor)

Antall produksjoner: 5

  • Alle

Bli kjent med orgelet

Musikk, Trinn: 3
Orgelet er et av de eldste instrumentene vi kjenner – og det er det største musikkinstrumentet. (PS! Orgler kan også være små!). Hvorfor er det orgel i kirkene? Instrumentet kan ikke bæres – vi må oppsøke orgelet der det står.Orgelet er et tangentinstrument med piper. Vi ser på manualene (= tangentene) og ser opp på noen av pipene. Hvor stort er det? Hvor mange piper har det? Hvordan får man lyd i et orgel?  Mekanikken i orgelet. ”Register” – hvor mange forskjellige lyder/register har orgelet? Hvordan høres de ut? I hvilke sammenhenger brukes orgelet? Hva slags type musikk spilles på orgelet til de ulike anledningene?Ralph spiller flere stykker og gir lytte-eksempler, som f.eks. rolig musikk (blant annet til begravelse/ettertanke/meditasjon) eller mer livlig musikk til f.eks. et bryllup. Opp gjennom tidene har det vært mye sang i kirkene – og orgelet har spilt slik at alle vet hvilken melodi de skal synge, hvor fort den skal synges og når man skal begynne og slutte. Når noe begynner eller slutter kan også orgelmusikk brukes (preludium og postludium). Før leken og etter leken.
Organisten kan ha egne konserter. Orgelmusikk kan blant annet brukes som filmmusikk. Elevene ser nærmere på orgelet, hører på orgelet og får være med å utforske lydene i orgelet. Og de får være med å se på noen av orgelets mer ukjente finesser.

Farger, lyd og teater

Annet, Trinn: 3
Elevene deltar i aktiviteter i 3 hovedbolker. Dagen starter med BILDEKUNST. Elevene får kjennskap til primær- og komplementærfargene og fargesirkelen gjennom praktisk(e) oppgave(r).         Andre bolk er viet LYD. Elevene lærer litt om hva lyd er og hvordan den skapes. Informasjon, demonstrasjoner og dialog. På stasjoner får elevene lage lyd på ulike måter.I tredje og siste bolk, får elevene bruke kroppen som instrument. De jobber med TEATER; teaterøvelser, improvisasjon og utforsker kombinasjoner av lyd og bevegelse.                                 Opplegget krever ikke spesielt etterarbeid, men det er naturlig å ha en samtale med elevene i etterkant og la dem reflektere over det de har vært med på. La gjerne elevene gi tilbakemelding via nettsida til Den kulturelle skolesekken! Kulturskolens lærere kan bestilles spesielt til enkeltoppdrag.

Gamle husflidsteknikker

Kulturarv, Trinn: 2
Medlemmene i Fauske Husflidslag har i en årrekke tatt imot kommunens 2.trinnselever på Teletunet og presentert gamle husflidsteknikker for dem som nålefilting, veving, laging av hoppetau og seljefløyte. Husflidslaget stiller med mange hjelpende hender. De serverer også boller (1 pr elev) og saft.Lærerne har ansvaret for elevenes orden og oppførsel. De viser interesse for det elevene skal være med på denne dagen og hjelper til med gjennomføringa av aktivitetene, rulleringa og annet praktisk som måtte dukke opp.
Elevene deles i grupper og rullerer på stasjoner hvor de gjør/ser på de ulike aktivitetene. Elevene får med seg hjem et selvlaget hoppetau og et nålefiltarbeid. De får prøve veving (fellesarbeid) og de får være med/se på hvordan ei seljefløyte blir laget. Seljefløyta blir med hjem - og spilling foregår utendørs!

Jul og juletradisjoner

Kulturarv, Trinn: 1
I et samarbeid mellom Fauske Kommune og Nordlandsmuseet ønsker vi på Fauske Bygdetun elever og lærere velkommen til å være med på en flott og stemningsfull skoledag, der julefeiring og juletradisjoner er tema. Elevene får lære om gamle norske juletradisjoner, spise julegrøt, synge julesanger, gå rundt juletre, støpe julelys, høre julefortellinger m.m.Tidsramma for opplegget er 2,25 timer.​​​​​​​NB!  Husk gode uteklær da blant annet gang rundt juletreet er ute.Lenke til Nordlandsmuseets hjemmeside: https://nordlandsmuseet.no/?id=224379555&Article=89

Visuelle nabolag

Visuell kunst, Trinn: 1-10
Nasjonalmuseets samling består  av vidt forskjellige disipliner som skulptur, arkitekturskisser, møbler, video, kunsthåndverk, foto, grafisk formgiving, maleri, tekstil og industridesign. Men hva skjer når man setter slike ulike kunstneriske utrykk og medier opp mot hverandre i en og samme utstilling, i et nabolag? Visuelle nabolag utfordrer publikum til å utforske uventede møtepunkter mellom kunst, design og arkitektur i en regi som ansporer til nye kunsthistorier. Gjennom ufrivillige likhetstrekk mellom ulike medier eller tematiske kontraster ønsker vi å vise hvordan kunsten fra forskjellige epoker kan speile museets historie og samfunnet vi lever i dag.Kunstnere representert i utstillingen er blant andre Andy Warhol, Peter Opsvik, Hans Gude, Stiletto, Kåre Kivijärvi, Helen & Hard og Per Kleiva. 
Uttrykksform
Åpne filter