Grønnåsen skole

Grønnåsen skole

Postadresse: Prestmarkveien 163, 8074 Bodø

Besøksadresse: Prestmarkveien 163, 8074

Telefon: 75556560

E-post:groennaasen.skole@bodo.kommune.no

Kontaktperson: Tor Arne Solberg, tor.arne.solberg@bodo.kommune.no

Antall produksjoner: 7

 • Alle

"Peacepainting" - en type tverrfaglig samspill

Kunstarter i samspill, Trinn: 1
Kort om "Peacepainting"Gjennom vår formidling av eventyret  får elevene en impuls til det videre arbeidet.  Ved å bruke dramaleker og dramaøvelser, skal elevene jobbe med handlingen, rollene og opplevelsene rundt eventyret. Inspirert av historien skal barna etterpå inn i skapende prosesser ved hjelp av gjenbruksmaterialer fra RE (tidligere kreativt gjenbrukssenter i Salten). Elevene får bruke sin egen forestillingsevne samtidig som de må samarbeide med hverandre. Vi vil at læreren går rundt å dokumenterer det elevene skaper for å bruke det i et etterarbeid.  Ta bilder av det elevene skaper og ta de frem og få elevene til å gjenfortelle det de har opplevd/skapt.

Legetimering av oppleggetDen generelle delen i Fagfornyelsen bekrefter og støtter oss i vår intensjon for denne produksjonen. Den sier blannt annet: -  "Opplæringen skal utvikle elevenes evne til å foreta etiske vurderinger og gjøre dem fortrolige med etiske porblemstillinger".- "Elevene skal lære å utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter.  -"Opplæringen skal danne hele mennesket og gi hver og en mulighet til å utvikle sine evner. " "Danning skjer når de arbeider på egen hånd, og når de samarbeider med andre".-"Skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering. Skolen skal også skape respekt for at mennesker er forskjellige, og elevene skal lære å løse konflikter på en fredelig måte". 

Danseworkshop (Ole Petter Knarvik)

Scenekunst, Trinn: 5
I år skal vi ta høyde for smittervern under årets Danseworkshop.
 • Stor gymsal; ta kontakt hvis dere mener vi burde dele opp elevene.
 • Ole Petter holder avstand fra elever og lærer; det er ønskelig at lærere deltar og har mulighet til å hjelpe til fysisk når det trengs for å få mest mulig ut av kurset.
 • Hver skole sørger for at gymsalen deres er ren til sine elever.

Workshopen starter med introduksjon av utøver og dansestilene samt litt dansehistorie, og en 'bli kjent' runde for at alle skal føle seg trygge.Elevene vil få prøve å danse til en del ulike sanger der alle danser sammen. Mot slutten av workshopen blir elevene delt inn i grupper og satt til å jobbe med innøving av egne danser som de viser fram.Workshopen kan inneholde noen danseleker som danse-stivheks/Mr.freeze mm. Øvelser på matter blir det gjerne også. 

Husk!
 • Vannflaske
 • Lang bukse (beskytter blant annet knærne) som tåler å bli danset og sklidd med på gulvet
 • Tilgang på matter
 • Kjekt med lue som f.eks. som tåler en liten dansestøyt

Eventyret om Beethoven (høst 2020)

Musikk, Trinn: 3
EVENTYRET OM BEETHOVEN.
I anledning 250 -års jubileet for Ludvig van Beethovens fødsel har vi plukket fram eventyret om Beethoven fra serien om kjente komponister, skrevet av Minken Fosheim.Forestillingen handler om Ludvig van Beethovens spennende liv, fra han var en liten gutt, til han spilte for konger og keisere som berømt komponist. Og vi får selvsagt høre historien om hvor vanskelig det ble for han da han litt etter litt mistet hørselen og ble døv.Dukken Amadeus Marcellus Octavian Rosenstjert krydrer forestillingen med muntre innspill, og påstår at han er en av verdens beste dirigenter og komponister.Kombinasjonen av korte musikkstykker av Beethoven i kombinasjon med fortelling, gjør forestillingen godt egnet for elever på småtrinnet.
Forteller/sanger: Isa Katharina GerickeDukkespiller: Helene Byhring FosheimOrkester: Arktisk Filharmoni

Giovanni

Kunstarter i samspill, Trinn: 4
​​​​​​​Kort om produksjonen: Elevene på 4. trinn skal få oppleve den fascinerende historien ”Guds Gjøgler” av Tomie de Paola. Giovanni var en fattig liten gutt som gjorde andre mennesker glade når han sjonglerte. Når han blir gammel og ikke får til kunststykkene sine lengre, blir han hånet av de samme menneskene som en gang hadde hyllet han. Historien ender med at Giovanni søker ly i en kirke og idet han dør er det hans kunststykker som får det sørgmodige Jesusbarnet til å smile. I denne DKS produksjonen ønsker vi å gi elevene mulighet til å bearbeide innholdet gjennom kunstfagene drama, musikk og visuell kunst.
Del 1: I første del arbeider vi med selve innholdet, samt at vi dikter utover historiens innhold . Elevene lytter, gjenforteller, forklarer og reflekterer over innholdet i historien. Elevene uttrykker sine tanker og følelser gjennom rollemodellering og tegning. Å rollemodellere vil si å uttrykke følelser og handling med ansikt og kropp, i forhold til en gitt situasjon som rollefiguren er i. Når elevene får jobbe med rollemodellering utvikles deres evne til å gi ideer, følelser og forestillinger et kroppslig uttrykk. Etter rollemodelleringen deles elevene inn i tre grupper der vi jobber med IGP-metoden (individ, gruppe, plenum) som verktøy. Deretter deles elevene inn i grupper hvor de dikter utover historiens innhold. De lager individuelle tegninger utfra det de dikter. Kulturskolelærerne veileder elevene underveis i den kunstneriske prosessen. Elevene får tilgang på forskjellige fargestifter; fett, voks og pastell. Etter at elevene har tegnet, ser vi på bildene og vi samtaler om dem i plenum. Bildespråket stimulerer talespråket. Å ta ordet i klasserommet er en del av opplæringens dannede funksjon og her får elevene mulighet til å trene på muntlige ferdigheter og retorisk kommunikasjon.
Del 2:Etter lunsj arbeider vi utover innholdet i historien. Elevene kommer inn i klasserommet som har forvandlet seg til et torg. På torget treffer elevene en musiker som spiller og som introduserer dem for det som skal skje på torget neste dag. Deretter får elevene (og de lærerne som har lyst) gå inn i rolle som selger eller kjøpere for å løse ulike praktiske oppgaver knyttet til kjøp og salg.. I rollespillet møter enkelte elever ei spåkone som utfordrer dem til å forstå og ta i bruk engelsk. Til slutt får elevene arbeidet med sang og musikk.​​​​​​​

Hva er lyd? (høst 2020)

Annet, Trinn: 4
Dette er et samarbeid mellom Arktisk filharmoni, Nordnorsk Vitensenter, Stormen bibliotek og litteraturhus og DKS Bodø. Grusomme lyder, vakre lyder, stillhet, støy.Hva er egentlig lyd, og når blir lyd til musikk?Forestillingen er utformet i samarbeid med Vitensenteret i Tromsø. Den erfarne realfagspedagogen Astrid Wara formidler sin store kunnskap på engasjerende vis. Musikerne er forsøkskandidater for ulike lydeksperiment samtidig som de spiller flott musikk. Det blir lærerikt, spektakulært, spennende og morsomt.Her blir det både flammer og smell, ulyder og vakker musikk.lyd-teaser: https://www.youtube.com/watch?v=3g6BY-QpfBw 

Musikkvandring i to bilder

Kunstarter i samspill, Trinn: 2
Partitur til elevene ligger under "vedlegg." Vedlagt ligger også eksempel på symboler man kan bruke i partituret. Dette må skrives ut til elevene i A3 i forkant av produksjonen.Med to ulike bilder som impuls ønsker vi at elevene skal gjenskape stemningene i bildene gjennom musikk. Vi tar i bruk dramaøvelser og tegning  for å hjelpe elevene til å finne sine musikalske uttrykk. De lager hvert sitt grafiske partitur som de spiller med ulike instrumenter

Sangskatten (vår 2021)

Musikk, Trinn: 2
Viktig info
 • Foreløpig sanghefte ligger under 'lærerveiledning'
 • Lydfiler til øving ligger under vedlegg
 • Hvem synger spesielt på de forskjellige nummerene i tillegg til allsang-delene ligger under 'lærerveiledning'
 • I år er det rød løper slik at det skal være ekstra stas å dra i Stormen på Sangskatten. Derfor ønsker Arktisk filharmoni at dere pynter dere til konsert. De som er på scenen står allerede klar i bunad og dress.
 • De som går må huske å møte 10 minutter før konsertstart.

Se også link i margen til høyre ifra DKS Tromsø under 'Lenker' ->

Sangskatten 2021 (her kommer det mer oppdatert info, men inn til videre kan dette brukes)Synger dere fortsatt de gamle barnesangene? Kan unger i dag de samme sangene som deres besteforeldre lærte da de var barn?Det er ikke uten grunn at NRK.supers «Sangfoni» er blitt en suksess. Ta en slitesterk barnesang, pakk den inn på nytt og la ungene leke med den. Hvor mange barneprogrammer klarer å fenge både null- og nittiåringer og samtidig bli en snakkis blant voksne. Noe av svaret ligger i den gode følelsen av fellesskap sang gir, i tillegg til sprudlende lek og glede som overstråler programserien.Vi har latt oss begeistre, og inviterer til allsangkonsert. Kom og syng Alle fugler, Blåmann bukken min, Vi har en grevling i taket og mange flere, sprekt arrangert, akkompagnert av et sprudlende orkester og med et topptrent barnekor i front.Ingen er for små og ingen er for gamle til å ha glede av SANGSKATTEN. Dette er konserten som sender deg syngende hjem, der du straks leter fram den gamle sangboka og planlegger familiekor.
Uttrykksform
Åpne filter